خطا

ایمیل شما ثبت نشد لطفا دوباره تلاش بفرمایید


بستن

  موفق

ایمیل شما با موفقیت ثبت شد


بستن

شرکت سازه فضایی آسمان گستر

مشاوره، طراحی، تولید و اجرای سازه فضایی

سازه فضایی چند لایه

سازه فضایی چند لایه


در حالت های کلی متداول، سیستم های تشکیل دهنده سازه فضایی، دو یا سه لایه میباشند که در آنها لایه های فوقانی، تحتانی و میانی توسط اعضای جان به یکدیگر متصل میگردند. در این حالت به طور معمول ویژگی های واحدهای بنیادین بر مشخصه های سازه مانند سختی، مقاومت، شکل پذیری و سایر ویژگی های آن تاثیر عمده خواهند داشت. در مورد شبکه های تخت دولایه در پوشانه های ساختمان ها، امکانات پیش روی طراح سازه فضایی با توجه به وضعیت و موقعیت و نوع پایه ها در اغلب موارد متنوع خواهد بود. گاه از شبکه های عمدتا هم سیستم با جا به جایی در پلان به عنوان شبکه های فوقانی و نوع پایه ها در اغلب موارد متنوع خواهد بود. گاه از سازه فضایی عمدتا با جابجایی در پلان به عنوان شبکه های فوقانی و تحتانی بهره گیری میشود و گاه شبکه های فوقانی و تحتانی در الگویی کاملا متفاوت طراحی میشوند. به نحوی که با اتصال آنها با اعضای جان متصل کننده شبکه های مذبور، واحد های منظم و تکرار شونده ایجاد میگردند.