خطا

ایمیل شما ثبت نشد لطفا دوباره تلاش بفرمایید


بستن

  موفق

ایمیل شما با موفقیت ثبت شد


بستن

شرکت سازه فضایی آسمان گستر

مشاوره، طراحی، تولید و اجرای سازه فضاییسازه فضاکار دانشکده شیرین عسل

دانشکده شیرین عسل

پروژه سازه فضایی دانشکده شیرین عسل یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است...

سازه فضایی هتل کنگان بوشهر

هتل کنگان بوشهر

پروژه سازه فضایی ( سازه فضاکار ) مترو تبریز یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است که در ...

سازه فضاکار ایستگاه راه آهن زاهدان

ایستگاه راه آهن زاهدان

پروژه سازه فضایی ایستگاه راه آهن زاهدان یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است...

سازه فضاکار پزشکان اردبیل

پزشکان اردبیل

پروژه سازه فضایی پزشکان اردبیل یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است...

سازه فضایی فرودگاه حجاج کرمانشاه

فرودگاه حجاج کرمانشاه

پروژه سازه فضایی فرودگاه حجاج کرمانشاه یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است...

سازه فضاکار فناوری خودرو

فناوری خودرو

پروژه سازه فضایی فناوری خودرو یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است...

سازه فضایی مزار شهدای جلفا

مزار شهدای جلفا

پروژه سازه فضایی ( سازه فضاکار ) مترو تبریز یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است که در شهر ...

سازه فضاکار متروی تبریز

متروی تبریز

پروژه سازه فضایی (سازه فضاکار ) مترو تبریز یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است که در ...

سازه فضایی فرهنگسرای باسمنج

فرهنگسرای باسمنج

پروژه سازه فضایی فرهنگ سرای باسمنج یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است...

سازه فضایی مسجد جامع مراغه

مسجد جامع مراغه

پروژه سازه فضایی مسجد جامع مراغه یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است که در ...

سازه فضاکار مجتمع تجاری سراب

مجتمع تجاری سراب

پروژه سازه فضایی مجتمع تجاری سراب یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است...

سازه فضایی کابل صائب

کابل صائب

پروژه سازه فضایی کابل صائب یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است که در ...

سازه فضاکار لاله پارک تبریز

لاله پارک تبریز

پروژه سازه فضایی لاله پارک تبریز یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است...

سازه فضایی بیمارستان میلاد ارومیه

بیمارستان میلاد ارومیه

پروژه سازه فضایی بیمارستان میلاد ارومیه یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است که در ...

سازه فضاکار استانداری تبریز

استانداری تبریز

پروژه سازه فضایی استانداری تبریز یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است...